Fotoalbum

Foredrag med Ida Jo Haaland 11. februar 2023

Årets siste tegnspråkcafe med juleutlodning før juleferie 17.12.22

Først åpen tegnspråkcafe på brukerhuset etter hus solgt 27. august 2022

Likeperson kurs 24. mai 2022

Fra 75 års årsjubileum 23. april

Fra årsmøte 2022

Fra medlemsmøte 19. februar