Om oss

Foreningens ble stiftelsen den 18. januar 1947 av Erik Eriksen som tok initiativet til stiftelsen av døveforeningen i Haugesund.

Dette er en tegnspråklig forening ligger i nord Rogaland som heter Norges Døveforbund – Haugaland (NDF Haugaland) er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som skal arbeide for å bedre døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i Nord-Rogaland. Målet for foreningens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet. NDF Haugaland er en språkpolitisk organisasjon og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Er et treffested for alle tegnspråkbrukere