Det bli info møte nå på lørdag 24. februar

Sekretær Tore kommer til tegnspråkcafe og infomøte starte kl 13:30 noen av saker vi vil info er:

  • Besøkstjenesten 2024
  • Infoskjermen på mobil /app
  • Livstyrkemestring i egen opplegger for tegnspråkbruker
  • Info om Bømloturen i sommer
  • Stor nyheter til dere

Alle er hjertelig velkommen til tegnspråkcafe. kom og blir med på info møte