Bilder fra foredrag med NDF leder Niels 4. november 2023

Det var kjekt å får besøk av NDF Leder Niels på besøk . Vi var til sammen 18 personer som var tilsted som følg med foredrag NDF Leder Niels

Foto: Tore Djuvik og Ida Jo Haaland