Svar på debattinnlegget til leder i styret for Haugesund KrF, 3. kandidat «Svarer opp Haugaland døveforbund- demokratiet krever tegnspråktolk» 

Vi i styret til Norges Døveforbund Haugaland er veldig glad for at du tar opp de 3 spørsmålene i debattinnlegg i Haugesunds avis 1. september, som vi skulle ta opp på politisk paneldebatt 9. september. Vi får dessverre ikke muligheten til å delta på paneldebatten på lik linje med andre deltakere, siden vi ikke får dekket tegnspråktolk. Vi i styret er svært skuffet over den manglende muligheten til å delta. Det er per i dag to tegnspråktolker som dekker hele Haugalandet. Vi har også muligheter for å få tegnspråktolker fra f.eks. Stavanger, hvis de har kapasitet. Det er ikke lett å få dekket våre behov for tegnspråktolk på kveldstid og i helger. Iblant er vi heldige og får tolk, i noen tilfeller.

Vi er avhengig av tegnspråktolk når vi deltar på møter, kurs, foredrag mm. Det gjelder også politisk paneldebatt og frivillighetsmessen på rådhuset 16.september, slik at vi er inkludert i samfunnet. Derfor ønsker vi sterkt å ha økt tilgjengelighet på tegnspråktolk på Haugalandet. Det er NAV hjelpemiddelsentralen i Rogaland sitt ansvar. Vi sender en stor takk til leder for styret for Haugesund KrF som tør å skrive debattinnlegg i media. Håper det vil hjelpe oss litt. Vi håper at også andre partier viser sin støtte i denne saken. 

Med vennlig hilsen 

Tore Djuvik

ekstern sekretær og regnskapsfører for Norges Døveforbund- Haugaland.