Årets siste tegnspråkcafe med juleutlodning før jul

to styremedlemmer og ekstern sekretær / regnskapsfører step inn for leder var tilsted. Det var 8 personer som kommer på årets siste tegnspråkcafe og vi kose med julegrøten, saft, pepperkaker og kaffe. så juleutlodning. tilslutt sekretær informere til dem fra neste år blir det annen hver uke i Fellesarealet og kantina.

oddetall = fellesarealet og partall = Kantina

Prøveperiode frem til 31. mars 2023

Styret takk til et medlem som tok ansvar stø sand ute som var veldig glatt

Bilder fra årets siste tegnspråkcafe

Vi sees igjen etter nyttår lørdag 7, januar 2023