Teater Manu har vært på besøk i Sola Konserthuset i kveld som viser forstilling «Den stygge Andungen»

Ipek Mehlum , Tore Djuvik og Juile Ane Holst. De to skuespiller kommer fra Stavanger: Foto: Billur Taskoparan

Teater Manu sjefen har sendt personlig invitasjon til leder Camilla Johannesen men kunne ikke kommer og styret har bestemt og sendt ut ekstern sekretær / regnskapsfører fordi han bor i Stavanger. Det var 78 publikummer flg turneleder og variere i 50 minutter. De skuespiller var veldig flinke og spesielt Julie skuespiller for først gang. NDF Haugaland vil si takk for invitasjon.