NAV Tolketjenesten Rogaland

Torsdag og fredag denne uken har vi begrenset kapasitet og vil derfor bare kunne dekke prioriterte oppdrag. Kilde: facebook NAV tolketjenesten Rogaland

Slik som tolketjenesten fungerer i dag, kommer jeg kanskje aldri til å ha en normal hverdag

Døve trenger tolk for å klare å ha en mest mulig normal hverdag når det gjelder alt fra fritidsaktiviteter til nødvendige legebesøk. Men du har ingen garanti for å få en tolk. les mer her

Ekstraordinært årsmøte og foredrag om diabetes utgår.

Hei alle sammen! Kort beskjed fra styret : 1: Ekstraordinært årsmøtet utgår av flere årsaker så det utsettes til neste årsmøte i 2023 , det blir vanlig tegnspråk kafe med utlodning. 2: Foredrag om diabetes utgår istedenfor etter dag seminar, mer informasjon kommer senere. Vi sees og god […]

Åpen dag på Tolketjenesten i Rogaland tirsdag 20 september

Den 20. september klokken 14-17 inviterer vi til åpen dag på Tolketjenesten i Rogaland Adressen er Koppholen 16, på Forus. Alle som vil kan komme på besøk! Vi vil informere om skrivetolking, tolking på skjerm, akuttvakten, bildetolk, formidling og hørselstekniske hjelpemidler Har du noen spørsmål angående Åpen Dag, […]

Tegnspråktolket på Rogaland Teater

På førstkommende fredag- (9. september) blir Gjengangere tegnspråktolket på Rogaland Teater! Det er reservert egne seter for de som skal se på tolken. Send mail til billettsalg@rogaland-teater.no og si du er tegnspråk bruker så får du tildelt et av disse setene Du kan lese mer om Gjengangere her