Tegnspråkdagen stand i Landmannstorget (Steinparken)

Vi har gjennomført tegnspråkdagen i byen for først gang som har aldri gjort tidligere. Vi var fornøyd og har fått noen erfaring og gjøre bedre neste gang

Foto: Liv Bente Bjelland