Første åpen tegnspråkcafe på brukerhuset etter at huset solgt.

Kort oppsumming fra førte åpen tegnspråkcafe i dag finner du her

Tekst til video

Nå er jeg tilbake til Stavanger etter jeg har vært i Haugesund ifm med første åpen tegnspråkcafe etter sommer på brukerhuset også etter huset solgt. 12 medlemmer kommer  Mange kose og prate og prate  pluss god kake ferier ha en god helg forsetter…

Velkommentaler Leder Camilla finner du her

Tekst til video:

Leder Camilla Hjertelig velkommen til første åpen på annen sted på brukerhuset. Her skal ha tegnspråkcafe med utlodding fast hver lørdager. vanlig sosial skal være her. Medlemsmøte, årsmøte, annen viktig skal holde i kantina PGA prosjektor og her har ikke . Vi ofte er få folke her er greit å blir her og bruker i fellesareal. Styret skal orden med problem med nøkkelkort. Leder og Styremedlem fikk ikke kommer innen. Vi måtte vente på styremedlem Thomas endelig klar det. Skal ta kontakt med styret på brukerhuset. Hus var ferdig solgt mer om saken som sekretær skal forteller senere . Styret har store overraskelse til dere som ble lovet Inger Knudsen stor kake har dere lyst å se JAAAAAA for å ferie at hus er solgt og ny start på brukerhuset  Styret har informere til medlemmer ta etter vi er ferdig med å spise kaker . spiser kaker nå…..

Bilder fra først tegnspråkcafe i dag